Begrip Toelichting
 
LED Light Emitting Diode. Simpelweg een licht uitstralende diode. Een diode is een elektrische component dat zeer goed in een richting geleid, maar niet/nauwelijks naar de andere richting. Om deze reden werken Leds op gelijkstroom in plaats van wisselstroom.
SMD Surface Mounted Device. Deze led chips worden op een PCB board gebouwd.
COB Chip On Board. Meerdere led chips zijn verpakt in 1 led module. Deze module heeft een zeer hoge lichtopbrengst.
AC Alternating Current, ook wel wisselspanning genoemd.
DC Direct Current, ook wel gelijkspanning genoemd.
Watt Ook wel voltampère genoemd. De eenheid van vermogen gemeten in joule per seconde.
kWh Kilowattuur is een eenheid voor arbeid om het verbruik van elektrische energie te meten. Een kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 Joule of 3,6 MJ. (E=P*t=1000 Watt*3600 sec.=3.600.000 J)
Driver Elektronische component om wisselstroom (220 Volt AC) om te zetten naar gelijkstroom (12-36 Volt DC).
(E)VSA (Elektronisch)Voorschakelapparaat. Fluorescentie en HID lampen worden aangestuurd door een (E)VSA. Deze is nodig voor opstart en aansturing van de lamp. EVSA’s hebben een hogere efficiëntie dan de traditionele VSA’s.
Kleurtemperatuur De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin.De kleurtemperatuur bepaald hoe warm of koud licht wordt ervaren.  Doorgaans ligt het bereik van verlichting tussen 2700K en 6500K. Hoe lager deze waarde, des te warmer of geler de uitstraling en hoe hoger het deze waarde, des te witter of kouder de uitstraling.De meest gebruikte kleurtemperaturen zijn:

  • 2700K (zeer warm wit/ww)
  • 3000K (warm wit/ww)
  • 4000K (neutraal wit/nw)
  • 6500K (koud wit/cw)
Lichtstroom Deze wordt uitgedrukt in lumen en geeft aan hoeveel licht er uit een lichtbron komt.

Grootheid Lichtstroom. Luminous Flux (En).  Lichtstrom (Du)
Karakter Dit is een eigenschap van een lichtbron.
Beschrijving De totale hoeveelheid licht die door een lichtbron per tijdseenheid wordt uitgestraald
SI-eenheid Lumen (lm)
Symbool Φ (Griekse hoofdletter phi)
Formule 1lm=1cd*sr
Verlichtingssterkte Deze wordt uitgedrukt in luxen geeft de lichtopbrengst op het werkblad of de werkvloer aan. De vereisten voor minimale luxwaarden zijn opgenomen in een Europese norm: NEN12464

Grootheid Verlichtingssterkte of verlichtingsdichtheid. Illuminance (En). Beleuchtungsstärke (Du).
Karakter Lichtinstraling op een oppervlak.
Beschrijving Ontvangen lichteenheid per oppervlakte eenheid. (ongeacht het aantal lichtbronnen, de kleur of structuur van het oppervlak)
SI-eenheid Lux (lx)
Symbool E
Formule  1lx= 1lm*m^2  = 1cd* sr*m^2

 

Efficiëntie/ Lichtrendement  De efficiëntie van lichtbronnen geeft aan hoeveel energie er daadwerkelijk wordt omgezet in licht en wordt weergegeven in lumen per Watt (lm/W). Hoe hoger dit getal, des te efficiënter de lichtbron.

Grootheid Specifieke lichtstroom of lichtrendement. Luminous efficiency (En). Lichtausbeute of Beleuchtungswirkungsgrad (Du)
Karakter Dit is een eigenschap van een lichtbron.
Beschrijving Uitgestraalde lichtstroom per eenheid van het opgenomen vermogen.
SI-eenheid Lumen per Watt (lm*W)
Symbool h (kleine Griekse eta),  Φs
Formule η Φ
P

 

Lichtsterkte De hoeveelheid licht die binnen een bepaalde ruimtehoek wordt uitgezonden ofwel de hoeveelheid licht in ieder stuk van de lichtbundel. Dit wordt uitgedrukt in candela.

Grootheid Lichtsterkte, of lichtintensiteit. Luminous intensity (En). Lichtstärke (Du)
Karakter Dit is een eigenschap van een lichtbron
Beschrijving De hoeveelheid licht die binnen een bepaalde ruimtehoek wordt uitgezonden ofwel de hoeveelheid licht in ieder stuk van de lichtbundel.
SI-eenheid Candela (cd)
Definitie 1cd = De lichtsterkte in een gegeven richting van een bron die monochromatische straling met een frequentie van 540*1012 Hz uitzend en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 Watt per steradiaal is.”
Symbool of  Iv (volgens SI)
Formule Voor een isotrope lichtbron:
I=  Φ/4πVoor andere lichtbronnen:I=  ∂Φ/∂Ω     of   1cd = 1lm/sr

 

Relatie tussen lumen en candela Φ = 2π*I(cos⁡ w/2 )
Powerfactor Ook wel de arbeidsfactor genoemd. Geeft de verhouding weer tussen het netto vermogen en het schijnbaar vermogen. De arbeidsfactor is het percentage van verbruikte energie ten opzichte van de energie die door de draden stroomt. Dit getal wordt uitgedrukt in een waarde van 0 tot 1 en dient dus zo hoog mogelijk te zijn.Een Powerfactor van minimaal 0,9 is vereist om in aanmerking te komen voor Energie Investering Aftrek (EIA) 
THD Total Harmonic Distortion, ook wel Totale Harmonische Vervorming genoemd. Deze waarde geeft de harmonische vervuiling aan en wordt weergegeven in een percentage. Deze afwijking dient zo laag mogelijk te zijn. Bij een powerfactor van 0,9 mag de maximale THD 32% bedragen.

Powerfactor THD limiet
0,1 18%
0,3 20%
0,5 23%
0,7 27%
0,8 30%
0,9 32%
1,0 35%
VMI Ook wel Verlichtingssterkte Modulatie Index genoemd. Dit geeft de mate van knipperen van een lichtbron aan waarbij de lichtsterkte verandert. Dit lijkt dan enigszins een stroboscoopeffect te geven. Bij een VMI van 40% of lager is dit doorgaans niet meer waarneembaar voor het menselijk oog.
Kleurechtheid De kleurechtheid wordt weergegeven in een Ra- of CRI waarde. Deze index geeft aan hoe goed of slecht kleuren worden benaderd onder kunstlicht.

Ra Waarde Beoordeling Toepassing 
90-100 Uitstekend. Kleurbepaling is (onderdeel van) de hoofdtaak, bijvoorbeeld: lakspuiterijen, kunstgalerijen en operatiekamers.
80-90 Goed. Kleurbepaling is niet de hoofdtaak, maar wel van belang, bijvoorbeeld: kantoren, werkplaatsen en winkels.
60-80 Matig Kleurbepaling niet of nauwelijks van toepassing, bijvoorbeeld:  Straat-en wegenverlichting.
<60 Slecht Niet geschikt als moderne lichtbron.

Volgende de Europese norm NEN12464 dient de minimale Ra-waarde voor verlichting op de werkplek 80 te zijn.

IP-Waarde International Protection Rating. Een getal bestaande uit 2 cijfers dat de bestendigheid tegen omgevingsfactoren aangeeft.Het eerste cijfer geeft de bescherming tegen aanraking en binnendringende voorwerpen aan:

IP Bescherming tegen: Betekenis
0x Geen bescherming
1x Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm
3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5x Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6x Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen vocht aan:

IP Klasse Betekenis
x0 Geen Geen bescherming
x1 Drupdicht Type I Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
x2 Drupdicht Type II Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
x3 Spatdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
x4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
x5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
x6 Waterbestendig Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
x7 Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
x8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
x9 Vochtigdicht Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Een armatuur met waarde: IP67 is dus volledig beschermd tegen stof en water.

ROI Return On Investment. Bij iedere investering waarmee op kosten bespaard wordt is het van belang hoe snel deze investering weer wordt terugverdiend.ROI=Investering/(Huidige kosten – Toekomstige kosten)Investering: Totaalbedrag – korting (- evt. subsidie) Huidige kosten: Energieverbruik + onderhoudskosten huidige verlichting.

Toekomstige kosten: Energieverbruik van de led verlichting (geen onderhoudskosten i.v.m. lange levensduur)